Piaggio - Vespa

Trong suốt lịch sử 130 năm hình thành và phát triển, Piaggio luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang đến các sản phẩm xe máy đẳng cấp, phong cách cho người sử dụng.

Năm 2013, PGS đưa vào hoạt động Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Nhật Bách, chuyên cung cấp dịch vụ bán xe, dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng của Piaggio Việt Nam.

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nhật Bách

Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Nhật Bách thành lập ngày 25/04/2013 và đưa vào hoạt động đại lý Piaggio Vespa Nhật Bách là đại lý độc quyền của hãng Piaggio Việt Nam tại Nghệ An. 

Xem chi tiết