Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Toyota PGS Quảng Trị

Năm 2020, PGS đã thành lập công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Toyota PGS Quảng Trị và dự kiến đưa vào hoạt động Đại lý Toyota Quảng Trị năm 2021

Đại lý Toyota Quảng Trị

Toyota Quảng Trị có địa chỉ tại 3/104 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 
Xem chi tiết