Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Gia Phạm

Năm 2015, PGS thành lập công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Gia Phạm và đưa vào hoạt động Trung tâm giải trí City HUB, đánh dấu bước đi hoàn toàn mới của tổng công ty trong lĩnh vực bất động sản cho thuê.