Công ty cổ phần XNK Hoàng Long

Đại lý Ô tô Ford Quảng Bình là một đơn vị trực tiếp sản xuất kinh doanh Đại lý được thành lập dựa trên cơ sở Hợp đồng Đại lý giữa Công ty TNHH Ford Việt Nam và Công ty Cổ phần XNK Hoàng Long vào năm 2019.

Đại lý Ford Quảng Bình

Với vai trò là một Đại lý được uỷ quyền để kinh doanh và thực hiện dịch vụ cho các sản phẩm xe ô tô Ford của Công ty Ford Việt Nam tại địa chỉ số… Quảng Bình, Đại lý Ô tô Ford Quảng Bình luôn tự hào là Đại lý 5S lớn và hiện […]
Xem chi tiết