HỆ THỐNG CỬA HÀNG XE MÁY

Hệ thống Head Honda Hưng Phát
06/01/2017
Công ty cổ phần Hưng Phát được thành lập từ năm 2010 là Hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (gọi tắt là HEAD). Trải qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Hưng Phát đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong trong lòng người tiêu dùng không chỉ trên địa bàn Tỉnh Nghệ An mà còn trên toàn quốc. Trong suốt quá trình hoạt động, không ít những khó kh..